Komunikaty

 

 

W okresie ferii zimowych, w obydwie środy sala będzie dostępna tak jak w pozostałe dni tygodnia

- regularne treningi zostały odwołane w tym czasie.